Sme personálna agentúra ktorá pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2017. Sme držiteľmi „Licencie agentúry dočasného zamestnávania“.  Našim prioritným cieľom je dynamicky a flexibilne reagovať na aktuálne potreby trhu v oblasti zamestnávania, zabezpečiť spokojnosť zamestnancov pri uplatnení na trhu práce a taktiež aj našich obchodných partnerov kvalifikovaným pokrytím prác. Našou hlavnou výhodou nie je len starostlivosť o našich zamestnancov, vzhľadom k tomu, že s nimi trávime viac času, nie len na prevádzkach ale aj možnosť rôznych školení a zabezpečovanie potrebných oprávnení.

Naším cieľom je zamerať sa na poskytovanie služieb zamestnanosti v oblasti zamestnávania. Hlavným predmetom agentúry je poskytovanie služieb na strane zamestnanca kde:

  •  zvýšime uplatnenie na trhu práce,
  •  pomôžeme získať pracovné miesto dlhodobo nezamestnaným osobám
  •  zlepšíme ekonomickú situáciu rodín.

 

Na strane zamestnávateľov

– zabezpečíme kvalifikované pokrytie práce,

– odbremeníme  firmy od výberových procesov a úradného vybavovania,

– znížime celkové náklady na inzerciu a realizáciu výberových konaní,

– znížime náklady súvisiace s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov.

– udržíme požadovaný stav zamestnancov v turbulentnom období

– v neposlednom rade zamestnávateľ získava čas na testovanie zamestnanca, pre potreby uzatvorenia potencionálnej trvalej pracovnej zmluvy.