MPL Group, s.r.o.  SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 50 604 554

DIČ: 2120406431

IČ DPH: SK2120406431

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, Vložka 31046/S

Č. povolenia: UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2017/14011-1,  Povolenie na výkon činnosti ADZ vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, pod č. r.: UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2017/14011-1, zo dňa 30.06.2017

Personálne oddelenie :

Marek Plevka I HR manager pre celé Slovensko mob: +421 904 472 406 I  e-mail : plevka@mplgroup.sk

Patrik Bago I HR manager pre západné Slovensko mob: +421 919 386 330 I  e-mail : bago@mplgroup.sk

 

Administratívne oddelenie :

Ing. Alžbeta Hurtíková I Administratíva mob: +421 915 714 964 I  e-mail : hurtikova@mplgroup.sk

Veronika Pittnerová I  Administratíva mob: +421 904 472 406 I e-mail: zhmplgroup@gmail.com

 

Účtovné a mzdové oddelenie :

I Účtovné oddelenie mob: +421 905 730 674 I  e-mail : zhmplgroup@gmail.com