Náš príbeh začal myšlienkou koncom roka 2016 – vytvoriť spoločnosť, ktorej služby by napĺňali tak NÁS, ako aj ĽUDÍ, ktorým dnes pomáhame a umiestňujeme ich na vopred dohodnuté pracovné pozície, ale aj ZAMESTNÁVATEĽOM ktorým výrazne uľahčujeme obsadzovať ich pracovné pozície…..a dnes? Dnes na základe nášho niekoľkomesačného úsilia vám ako “Agentúra dočasného zamestnávania” vieme ponúknuť nasledovnú ponuku služieb na západnom ale aj strednom slovensku:

1; Personálny leasing – zapožičanie agentúrnych zamestnancov na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa.

2; Dočasná výpomoc – vyhľadanie a dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov na krátkodobú výpomoc

3; Externé zadováženie pracovníkov – činnosti sa vykonávajú na základe zmluvy o dielo.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na tel. číslach:

0904 472 406 , 0919 386 330, 0915 714 964