Stavebný majster

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadi, organizuje, kontroluje práce a činnosti výrobných zamestnancov,
Podrobne sa oboznamuje s projektovou dokumentáciou, harmonogramom, technologickými postupmi, normami a predpismi, zabezpečuje podklady pre tvorbu cien,
Kontroluje dochádzku a pracovnú disciplínu zamestnancov ktorých riadi,
Priebežne sleduje plnenie plánovaných výkonov a v prípade sklzu robí opatrenia na ich odstránenie,
Podriadených zamestnancov  oboznamuje so všetkými platnými smernicami, nariadeniami, technologickými postupmi
Zodpovedá za výrobné prostriedky pridelené jeho úseku stavby, za dodaný materiál a jeho zabudovanie v požadovanej kvalite a podľa projektovej dokumentácie,
Zodpovedá za odstránenie nedostatkov a nedorobkov týkajúcich sa jeho úseku stavby v termínoch stavených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby,
Zabezpečuje kontrolu realizovaných prác z pohľadu objemu, kvality, technologickej disciplíny, vlastných aj subdodávateľských zamestnancov,

Miesto práce: Bratislava, Galanta, Dunajská streda

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: HPP, prípadne Živnosť (po dohode)

Mzdové podmienky: od 4,20€ – 6€/ hod. – podľa pracovnej pozície

Ubytovanie: zabezpečené v Galante + doprava na pracovisko zabezpečená.

Pracuje sa Pondelok – Piatok.

Možnosť pracovať soboty, nedele ( s príplatkami )

V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle: 0904 472 406, 0919 386 330